مذهبی

مذهبی (1)دعوت و مبارزه هود (ع) با بت پرستی

 

حضرت هود  علیه السلام در میان قوم،  دعوت خود را چنین آغاز کرد:

 "ای قوم من! خدا را پرستش کنید، چرا که هیچ معبودی برای شما جز خدای یکتا نیست، شما در اعتقادی که به بتها دارید در اشتباهید؛ و نیت دروغ به خدا  می دهید.

ای قوم من! از پرودگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، تا باران رحمتش را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید، روی از حق نتابید و گناه نکنید. "

قوم هود گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده ای و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما اصلا به تو ایمان نمی آوریم، ما فقط درباره تو می گوییم، بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده، عقلت را ربوده اند.

هود گفت: من خدا را به گواهی می طلبم، شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار دهید بیزارم، من در برابر شما هستم، هر چه می خواهید در مورد من نقشه بکشید و مرا تهدید کنید، ولی از دست شما کاری ساخته نیست من بر "الله "  که پرودگار من و شما است توکل کرده ام.

هیچ جنبده ای نیست، مگر اینکه او برآن تسلط داشته باشد اما سلطه ای بر اساس عدالت چرا که پروردگار من  بر راه راست است. من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم پس اگر روی گردانید پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید، پرودگارم حافظ و نگهبان هر چیز است.

جوهره دعوت حضرت هود علیه السلام

خداوند در آیه 123 و 124 سوره هود می فرماید "قوم عاد رسولان خدا را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان هود علیه السلام آنها را به تقوی و دوری از گناه فرا خواند "

آنگاه شیوه دعوت حضرت هود  علیه السلام را چنین بیان می کند:

آیا تقوا  را پیشه خود نمی کنید؟ به سوی خدا بیایید من برای شما فرستاده امینی هستم، از نافرمانی خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید، من هیچ اجر و پاداش در برابر این دعوت از شما نمی طلبم، اجر و پاداش من من تنها بر پرودگار عالمیان است.

 

آیا شما بر هر مکان بلندی، نشانه ای از روی هوی و هوس می سازید تا خود نمایی و تفاخر کنید؟  شما قصر ها و قلعه های زیبا بنا می کنید و آن چنان به این بنا ها دل بسته اید که گویی جاودانه دردنیا خواهید ماند، هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید. پرهیزگار شوید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، خداوندی که با نعمتهایش شما را یاری میکند. شما را به چهار پایان و نیز پسران نیرومند امداد میکندو باغها و چشمه ها را در اختیار شما نهاده است، اگر کفران نعمت کنید ، من بر شما از عذاب روز بزرگ نگرانم که شما را گیرد.

 

منابع :

1-     سوره هود آیات 50 تا 56

 

2-    سوره شعراء آیات 123 تا 135

ادامه مطلب...