مصاحبه و گزارش

مصاحبه و گزارش (1)

دکتر شهربانو حقیقت در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان :

دکتر شهربانو حقیقت  سرپرست مدیریت پردیس های استان فارس در گفتگو با روابط عمومی گفت: اگر مدیریت استان از پردیس ها و مراکز استقلال داشته و نگاه کل گرایانه به آن باشد می تواند موفقیت آمیز باشد.

وی در خصوص استقرار لایه های استانی افزود: مسائل اداری پردیس ها و مراکز باید به مدیریت استانی انتقال پیدا کند تا پردیس ها و مراکز صرفا به فعالیت های آموزشی و فرهنگی بپردازند.

ادامه مطلب...